the ages

 • A Change of Age

  What are the events the Bible describes as related to the first resurrection? Just as there are two resurrections, so also there are two judgments. And so how is the Bema Seat Judgment different from the White Throne Judgment? What is to happen to Satan at the beginning of the Next Age? Why does the Bible say those who wake up in the second resurrection find themselves in a "krisis"?

 • A Change of Age

  What are the events the Bible describes as related to the first resurrection? Just as there are two resurrections, so also there are two judgments. And so how is the Bema Seat Judgment different from the White Throne Judgment? What is to happen to Satan at the beginning of the Next Age? Why does the Bible say those who wake up in the second resurrection find themselves in a "krisis"?

 • Fundamentalism - Earth to End?

  Fundamentalists claim the Earth is to be destroyed. Is that scripturally correct? Why does Jesus say the meek shall inherit the Earth? And why do Scriptures say 'the Earth abideth forever'? Is there a difference between the end of the age and the end of the world? Why does the Bible predict interesting events that happen on the Earth after the "fire" of God's jealousy devours the planet?

 • Fundamentalism - Earth to End?

  Fundamentalists claim the Earth is to be destroyed. Is that scripturally correct? Why does Jesus say the meek shall inherit the Earth? And why do Scriptures say 'the Earth abideth forever'? Is there a difference between the end of the age and the end of the world? Why does the Bible predict interesting events that happen on the Earth after the "fire" of God's jealousy devours the planet?

 • Fundamentalizam - Zemlja će Propasti?

  Fundamentalisti tvrde da će Zemlja biti uništena. Da li je to biblijski točno? Zašto Isus kaže da će krotki naslijediti Zemlju? I zašto Sveto Pismo kaže "Zemlja ostaje dovijeka"? Postoji li razlika između kraja doba i kraja svijeta? Zašto Biblija predskazuje da se na Zemlji trebaju odigrati zanimljivi događaji nakon što "vatra" Božje ljubomore proždre planet?

 • Judgment Day

  Those of the second resurrection wake up to a "krisis" i.e. Judgment. It is indeed Judgment Day for them. But what exactly is Judgment Day? Why do Scriptures link it to the Kingdom of God? And how long is it? Is it a 24-hour day? And why does the Bible say the inhabitants of the world will learn righteousness when God's judgments come upon the Earth?

 • Judgment Day

  Those of the second resurrection wake up to a "krisis" i.e. Judgment. It is indeed Judgment Day for them. But what exactly is Judgment Day? Why do Scriptures link it to the Kingdom of God? And how long is it? Is it a 24-hour day? And why does the Bible say the inhabitants of the world will learn righteousness when God's judgments come upon the Earth?

 • Kingdom of Heaven

 • Kraljevstvo Nebesko

 • Kristov Povratak

  Što su Danijelova proročanstva predvidjela o svjetskim carstvima i vladavinama? Što se događa nakon pada Rima, posljednjeg od Velikih Carstava? Tko je Sin Čovječji koji prima kraljevstvo i vlast od Boga?

 • Promjena Doba

  Koje događaje Biblija opisuje a koji su povezani sa prvim uskrsnućem? Baš kao što postoje dva uskrsnuća, tako isto postoje i dva suda. Po čemu je Bema sudište drugačije od onoga Suda Bijelog Prijestolja? Što će se dogoditi Sotoni na počeku Sljedećeg Doba? Zašto Biblija kaže da se oni koji budu bili probuđeni u drugom uskrsnuću nalaze u “krisisu”?

 • Resurrection of the Dead

  The Scriptures say that all the dead shall be raised back to life when Jesus returns. Will everyone come to life in an instant? The Bible says there are two resurrections. Why does it say, 'Blessed are those of the first resurrection'?

 • Resurrection of the Dead

  The Scriptures say that all the dead shall be raised back to life when Jesus returns. Will everyone come to life in an instant? The Bible says there are two resurrections. Why does it say, 'Blessed are those of the first resurrection'?

 • Return of Christ

  What do Daniel’s prophecies predict about world-controlling empires and governments? What happens after the fall of Rome, the last of the Great Empires? Who is the Son of Man who is to receive the kingdom and dominion from God?

 • Return of Christ

  What do Daniel’s prophecies predict about world-controlling empires and governments? What happens after the fall of Rome, the last of the Great Empires? Who is the Son of Man who is to receive the kingdom and dominion from God?

 • Spiritualism: All in the Mind?

  Spiritualists theorize that the Kingdom is just in the spiritual realm. They usually quote Luke 17:21 to claim the Kingdom is "within" people. Did Jesus really tell the Pharisees that his Kingdom was within their hearts? What did he actually tell them? How can his statement be harmonized with the rest of the Bible?

 • Spiritualism: All in the Mind?

  Spiritualists theorize that the Kingdom is just in the spiritual realm. They usually quote Luke 17:21 to claim the Kingdom is "within" people. Did Jesus really tell the Pharisees that his Kingdom was within their hearts? What did he actually tell them? How can his statement be harmonized with the rest of the Bible?

 • Spiritualizam - Sve u Umu?

  Spiritualisti teoretiziraju da je Kraljevstvo samo u duhovnom području. Oni obično citiraju Luku 17:21 tvrdeći da je Kraljevstvo "unutar” ljudi. Da li Isus zaista kaže Farizejima da je njegovo Kraljevstvo bilo u njihovim srcima? Što je on njima zapravo rekao? Kako njegova izjava može biti usklađena s ostatkom Biblije?

 • Sudnji Dan

  Oni od drugog uskrsnuća bude se na “krisis” naime Suđenje. To je zaista Sudnji Dan za njih. Ali što je točno Sudnji Dan? Zašto ga Sveto Pismo povezuje sa Kraljevstvom Božjim? I koliko dugo traje? Da li je to dan od 24 sata? I zašto Biblija kaže da će se stanovnici svijeta učiti pravednosti kada Božji sudovi dođu na Zemlju?

 • The Great White Throne Judgment

  What’s the Great White Throne Judgment? Who are those sitting with Jesus on the throne? And who represent the sheep and goats in front of the throne? If the reign is for a thousand years, what is to happen at the end of it? What will be the fate of Satan? Why does the Bible say 'death and Hades will be thrown into the lake of fire'? What about the Ages to Come? What will be mankind's position on Earth then? And what will be the role of Jesus and his Elect after the thousand-year reign?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.