fishers of men

 • Proučavanje, Ribarenje i Postajanje Kristolikim

  Christ, Mary and Martha

  Mi želimo još temeljitije proučavati Sveto Pismo i rasti u našoj spoznaji o Bogu i Kristu. Kako nam evanđeoska utrka pomaže kod toga? Isus obećaje svojim sljedbenicima da ih on šalje kao ribare ljudi. Kako se to odnosi na našu evanđeosku utrku? Svatko želi postati Kristolikim, zar ne? Da li Biblija igdje eksplicitno spominje način za postizanje toga?

 • Studying, Fishing & Becoming Christ-like

  Christ, Mary and Martha

  We want to study the Scriptures more diligently and grow in our knowledge about God and Christ. How does the gospel race help us with that? Jesus promises his followers that he sends them out as fishers of people. How does that relate to our gospel race? Everyone wants to become Christ-like, don't we? Does the Bible explicitly mention anywhere a way to achieve that?

 • Studying, Fishing & Becoming Christ-like

  Christ, Mary and Martha

  We want to study the Scriptures more diligently and grow in our knowledge about God and Christ. How does the gospel race help us with that? Jesus promises his followers that he sends them out as fishers of people. How does that relate to our gospel race? Everyone wants to become Christ-like, don't we? Does the Bible explicitly mention anywhere a way to achieve that?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.