bible study

 • Bible Study - Best Practices

  Golden Rules

  1. Scripture interprets scripture.
   • Acts 17:11, Isaiah 28:9-10, 2Peter 1:20
  2. Any doctrine requires two witnesses, at the least.
   • 2Corinthians 13:1, Revelation 11:3
  3. Seek scriptural harmony. It's real.
   • Matthew 4:4, 2Timothy 3:16-17
  4. Never go beyond what's written.
   • 1Corinthians 4:6, Revelation 22:18

  Silver Rules

  1. Refer to multiple translations: Since no Translation is perfect, compare the text using multiple types of translations to arrive at the correct understanding of a verse that harmonizes with the rest of the Bible. Refer Golden Rule #3.
   Translation types:
   • Functional Equivalence – E.g. NIV.
   • Formal Equivalence – E.g. NASB.
   • Free Translation – E.g. The Message.
  2. Understand important Greek/Hebrew biblical words: Study Vine’s/Strong’s for interlinear translations, etymologies, and apply exegesis. In most cases, a word is best defined by Scripture itself. Refer Golden Rule #1.
  3. Verify earliest available manuscripts to resolve supposedly contradictory verses. Refer Golden Rule #3.
  4. Support any given doctrine with more than one Scripture. Refer Golden Rule #2.
  5. Read and understand based on context: A text must be understood based on its micro and macro context. 
  6. On any given topic, direct statements from Scriptures take predominance over any interpretative Scriptures. Refer Golden Rule #4.
  7. Avoid reading literal meanings into parables, allegories, and symbolic statements. If you treat a section as symbolic, be consistent and see everything there as symbolic. Avoid considering half of the things there as symbolic and half literal. Vice versa.
  8. Interpret parables, allegories or symbolic statements not by personal theories, but by using other Scriptures. Refer Golden Rule #1.
  9. Treat an epistle as a letter or an email, to be read in one sitting.
  10. Bear in mind the foundational doctrines of Christianity as listed down in Hebrews 6:1-2 “The elementary teaching about the Christ... foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of instruction about washings and laying on of hands, and the resurrection of the dead and eternal judgment.”
 • Bible Study - Best Practices

  Golden Rules

  1. Scripture interprets scripture.
  2. Any doctrine requires two witnesses, at the least.
  3. Seek scriptural harmony. It's real.
  4. Never go beyond what's written.

  SilverRules

  1. Understand biblical words: Study Vine’s/Strong’s for interlinear translations, etymologies, and apply exegesis. In most cases, a word is best defined by Scripture itself. Refer Golden Rule #1.  
  2. Support any given doctrine with more than one Scripture. Refer Golden Rule #2.
  3. Refer to multiple translations: Since no Translation is perfect, compare the text using multiple types of translations to arrive at the correct understanding of a verse that harmonizes with the rest of the Bible. Refer Golden Rule #3. Translation types:
   • Functional Equivalence – E.g. NIV.
   • Formal Equivalence – E.g. NASB.
   • Free Translation – E.g. The Message.
  4. Verify earliest available manuscripts to resolve supposedly contradictory verses. Refer Golden Rule #3.
  5. Avoid reading literal meanings into parables, allegories, and symbolic statements. If you treat a section as symbolic, be consistent and see everything there as symbolic. Avoid considering half of the things there as symbolic and half literal. Vice versa.
  6. Interpret parables, allegories or symbolic statements not by personal theories, but by using other Scriptures. Refer Golden Rule #1.
  7. On any given topic, direct statements from Scriptures take predominance over any interpretative Scriptures. Refer Golden Rule #4.
  8. Read and understand based on context: A text must be understood based on its micro and macro context.
  9. Treat an epistle as a letter or an email, to be read in one sitting.
  10. Bear in mind the foundational doctrines of Christianity as listed down in Hebrews 6:1-2 “The elementary teaching about the Christ... foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of instruction about washings and laying on of hands, and the resurrection of the dead and eternal judgment.”
 • Proučavanje Biblije - Najbolje Metode

  Zlatna Pravila

  1. Biblija tumači samu sebe.
  2. Bilo koje učenje zahtijeva najmanje dva svjedočanstva.
  3. Traži Biblijski sklad. On postoji.
  4. Nikada ne idi preko onog što je napisano

  Srebrna Pravila

  1. Razumij biblijske riječi: Proučavaj Vinea i Stronga za interlinearne prijevode, etimologiju, i primjeni tumačenje. U većini slučajeva, riječ je najbolje definirana sa samom Biblijom. Pogledajte Zlatno Pravilo #1.
  2. Podržite bilo koje učenje s više od jednog Biblijsko retka. Pogledajte Zlatno Pravilo #2.
  3. Pogledajte više prijevoda: Budući da nijedan Prijevod nije savršen, usporedite tekst korištenjem više vrsta prijevoda kako bi ste došlij do ispravnog razumijevanja retka koji se usklađuje sa ostatkom Biblije. Pogledajte Zlatno Pravilo#3.
   Vrste prijevoda:
   • Varaždinska Biblija
   • Prijevod Vrtarić
   • Nova revidirana Biblija
  4. Provjerite najranije dostupne manuskripte kako bi ste riješili naizgledne proturječja među redcima. Pogledajte Zlatno Pravilo #3.
  5. Izbjegavajte doslovno shvaćanje usporedbi, alegorija, i simboličkih izjava. Ako smatrate da je neki dio simboličan, morate biti sigurni da li je sve što je tamo simbolično. Izbjegavajte to da polovicu stvari tamo smatrate simboličnom a drugu polovicu doslovnom. I obratno.
  6. Tumačite usporedbe, alegorije ili simboličke izjave ne sa osobnim teorijama, nego korištenjem drugih Biblijskih tekstova. Pogledajte Zlatno Pravilo #1.
  7. S obzirom na bilo koju temu, dajte prednost izravnim izjavama iz Svetog Pisma nad onim tekstovima koji su interpretativni. Pogledajte Zlatno Pravilo #4.
  8. Čitajte i razumijte temeljeno na kontekstu: Tekst semora razumjeti temeljeno na njegovom mikro i makro kontekstu.
  9. Poslanice tretirajte kao pismo ili email, i pročitajte ih u jednom dahu.
  10. Imajte na umu temeljna učenja Kršćanstva kao što su navedena dolje u Hebrejima 6:1-2 “počela Kristove nauke,… odvraćanjem od mrtvih djela, i vjerom u Boga; Naukom o krštenju, i polaganju ruku, i uskrsnuću od mrtvih, i sudu vječnom."

 • Proučavanje, Ribarenje i Postajanje Kristolikim

  Christ, Mary and Martha

  Mi želimo još temeljitije proučavati Sveto Pismo i rasti u našoj spoznaji o Bogu i Kristu. Kako nam evanđeoska utrka pomaže kod toga? Isus obećaje svojim sljedbenicima da ih on šalje kao ribare ljudi. Kako se to odnosi na našu evanđeosku utrku? Svatko želi postati Kristolikim, zar ne? Da li Biblija igdje eksplicitno spominje način za postizanje toga?

 • Studying, Fishing & Becoming Christ-like

  Christ, Mary and Martha

  We want to study the Scriptures more diligently and grow in our knowledge about God and Christ. How does the gospel race help us with that? Jesus promises his followers that he sends them out as fishers of people. How does that relate to our gospel race? Everyone wants to become Christ-like, don't we? Does the Bible explicitly mention anywhere a way to achieve that?

 • Studying, Fishing & Becoming Christ-like

  Christ, Mary and Martha

  We want to study the Scriptures more diligently and grow in our knowledge about God and Christ. How does the gospel race help us with that? Jesus promises his followers that he sends them out as fishers of people. How does that relate to our gospel race? Everyone wants to become Christ-like, don't we? Does the Bible explicitly mention anywhere a way to achieve that?

 • வேத ஆய்வு - சிறந்த நடைமுறைகள்

  அடிப்படை விதிகள்

  1. வசனம் வசனத்தை விளக்கும்.
   • அப்போஸ்தலர் 17:11, ஏசாயா 28:9-10, 2பேதுரு 1:20
  2. ஒரு கோட்பாட்டை நிறுவிட குறைந்தது இரு சாட்சிகள் தேவை.
   • 2கொரிந்தியர் 13:1, வெளி 11:3
  3. பூரண வேத ஒத்திசைவு தேடு. கண்டடைவாய்.
   • மத்தேயு 4:4, 2தீமோத்தேயு 3:16-17
  4. எழுதப்பட்டதைத் தாண்டி செல்லாதே.
   • 1கொரிந்தியர் 4:6, வெளி 22:18

  விரிவான விதிகள்

  1. மூல வேதம் எபிரேயு (பழைய ஏற்பாடு) / கிரேக்க (புதிய ஏற்பாடு) மொழிகளில் உள்ளது. தமிழில் படிக்கும்பொழுது பல்வேறு வேதாகம மொழிபெயர்ப்புப்பதிப்புகளை படித்துப் பார்க்கவும்:
   எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மொழிபெயர்ப்புப்பதிப்பும் முற்றிலும் சரியானது என சொல்ல முடியாது. அதனால் எந்தவொரு வசனத்தையும் பலவகைப்பட்ட மொழிபெயர்ப்புப் பதிப்புகளில் படித்து ஒப்பிட்டுப் பார்த்து, எந்த மொழிபெயர்ப்பில் அவ்வசனம் வேதாகமத்தின் பிற வசனங்களுடன் ஒத்திசைவாக உள்ளதோ, அதன் மூலம் சரியான அர்த்தம் புரிந்து கொள்ளவும். (அடிப்படை விதி#3 பார்க்கவும்).

   குறிப்பு: தமிழில் பல பொழிபெயர்ப்புப் பதிப்புகள் இருந்தாலும், ஆங்கிலம் அளவு நிறைய வகைகள் இல்லை. அதனால் ஆங்கிலம் தெரியுமெனில், இந்த மூன்று வகையான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புப் பதிப்பு வகைகளை கலந்து பார்ப்பது நல்லது:
   • செயல்பாட்டு சமன்பாடு மொழிபெயர்ப்பு - உதாரணம்: NIV New International Version.
   • முறை சமன்பாடு மொழிபெயர்ப்பு - உதாரணம்: NASB New American Standard Bible.
   • கட்டற்ற மொழிபெயர்ப்பு - உதாரணம்: The Message Bible.
  2. முக்கியமான எபிரேய/கிரேக்க வேதாகம வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்ளவும்: இடைவரி மொழிபெயர்ப்பு (interlinear) மற்றும் சொற்பிறப்பியல் (etymology) தெரிந்துகொள்ள வைன்'ஸ் (Vine's) மற்றும் ஸ்டராங்'ஸ் (Strong's) குறிப்புகள் பார்த்து, விளக்கவுரை செய்யவும்.
   பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், ஓர் வார்த்தையின் சரியான விளக்கத்தை வசனங்களே அருளும். (அடிப்படை விதி#1பார்க்கவும்).
  3. முரண்பாடாகத் தென்படும் வசனங்களை சரிதீர்க்க வேதாகமத்தின் ஆரம்பகால ஆதி மூலப்பிரதிகளில் (earliest manuscripts) சரிபார்க்கவும். (அடிப்படை விதி #3 பார்க்கவும்).
  4. எந்த ஒரு கோட்பாட்டையும் ஒன்றிற்கு மேலான வசனங்களின் ஆதரவுடன் நிறுவவும். (அடிப்படை விதி#2பார்க்கவும்).
  5. வசனங்களை சூழல் பொருத்தம் (context) பார்த்து படிக்கவும். வசனத்தின் நுண்சூழலும் (micro context), பெருஞ்சூழலும் (macro context) கருத்தில் கொள்ளவும். 
  6. எந்தவொரு விசயத்திலும், நேரடியாக விசயத்தை சொல்லும் (direct statements) வசனங்கள் பொருள் விளக்கவேண்டிய (interpretative) வசனங்களை விட முன்னுரிமை பெறும். (அடிப்படை விதி#4பார்க்கவும்).
  7. வசனங்களில் உள்ள அடையாளங்களையோ, உவமைகளையோ, உருவகங்களையோ நிஜம் எனத் தப்பாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. மேலும், வேதத்தில் ஒரு பகுதியினை அடையாள பொருள் எனக் கருதினால், சீராக அப்பகுதியில் உள்ள அனைத்தையும் அடையாளமாக கருத வேண்டும். மாறாக, அப்பகுதியில் பாதி விசயங்களை அடையாளங்களாகவும், பாதி விசயங்களை நிஜங்களாகவும் கருதக்கூடாது.
  8. வேத அடையாளங்கள், உவமைகள், மற்றும் உருவகங்களுக்கு சொந்தமாய் யோசித்து விளக்கம் சொல்லாமல், மற்ற வசனங்களைப் பயன்படுத்தி விளக்கவும். (அடிப்படை விதி#1பார்க்கவும்).
  9. புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள நிருபங்களை வழக்கமாக கடிதம் (letter) அல்லது மின்னஞ்சல் (e-mail) படிப்பது போல் ஒரே மூச்சில் படிக்க வேண்டும்.
  10. எபிரேயர் 6:1-2 வசனங்களில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள கிறிஸ்தவத்தின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகளை மனதில் கொள்ளவும்: "கிறிஸ்துவைப்பற்றிச் சொல்லிய அடிப்படை உபதேசங்கள்... செத்த கிரியைகளுக்கு நீங்கலாகும் மனந்திரும்புதல், தேவன்பேரில் வைக்கும் விசுவாசம், ஸ்நானங்களுக்கடுத்த உபதேசம், கைகளை வைக்குதல், மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதல், நித்திய நியாயத்தீர்ப்பு என்பவைகளாகிய அஸ்திபாரம்."

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.