new commandment

 • Najveće Zapovijedi Ljubavi

  Kada su ga pitali koja je najveća zapovijed, Isus je odgovorio – “Ljubi(Grčki: agape) Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi(agape) svoga bližnjega kao sebe samoga.” (Mat. 22:37-39) Grčki jezik ima mnoge riječi za ljubav. Matej ovdje koristi agape. Koliko je ta riječ jedinstvena? Kako mi možemo pokazati agape prema Bogu i ljudskom rodu?

 • The Greatest Commandments of Love

  Christ suffering for mankind

  When asked what was the greatest commandment, Jesus replied – “Love (Greek: agape) the LORD your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it: ‘Love (agape) your neighbor as yourself” Matt 22:37-39. Greek has many words for love. Here Matthew uses agape. How is it unique? How can we show agape to God and humanity?

 • The Greatest Commandments of Love

  Christ suffering for mankind

  When asked what was the greatest commandment, Jesus replied – “Love (Greek: agape) the LORD your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it: ‘Love (agape) your neighbor as yourself” Matt 22:37-39. Greek has many words for love. Here Matthew uses agape. How is it unique? How can we show agape to God and humanity?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.