following Jesus

 • Anointment of the Holy Spirit

  ‘For we were all baptized by one Spirit so as to form one body—whether Jews or Gentiles, slave or free—and we were all given the one Spirit to drink’ - 1Corinthians 12:13. What is the meaning of this? Why is the Holy Spirit given to us during our baptism? What did Jesus mention about the purpose of this anointment of the Holy Spirit of God? Is there a difference between baptism with the Holy Spirit and baptism with fire?

 • Anointment of the Holy Spirit

  ‘For we were all baptized by one Spirit so as to form one body—whether Jews or Gentiles, slave or free—and we were all given the one Spirit to drink’ - 1Corinthians 12:13. What is the meaning of this? Why is the Holy Spirit given to us during our baptism? What did Jesus mention about the purpose of this anointment of the Holy Spirit of God? Is there a difference between baptism with the Holy Spirit and baptism with fire?

 • Baptism

  Since the 2nd century, water baptism (Greek: immersion) has been used as a ritual to cleanse past sins and establish a relationship with God. Is that the intention of the original baptisms given by Christ's Apostles? What was the difference between the baptism given by John the Baptist and the one given in the name of Christ? Why does it imply a 'born again' notion? Is this symbolic action even necessary? Can infants be baptized in Christ? What happens when a person takes baptism?

 • Baptism

  Since the 2nd century, water baptism (Greek: immersion) has been used as a ritual to cleanse past sins and establish a relationship with God. Is that the intention of the original baptisms given by Christ's Apostles? What was the difference between the baptism given by John the Baptist and the one given in the name of Christ? Why does it imply a 'born again' notion? Is this symbolic action even necessary? Can infants be baptized in Christ? What happens when a person takes baptism?

 • Dokazivanje Vjere

  Ako je poziv crkve da se ne bori protiv grijeha i opravdanje je jedino vjerom u Isusa Krista, da li to znači da mi ne trebamo činiti ništa da dokažemo našu vjeru? Kako osoba može dokazati svoju vjeru u Krista? Često je bilo kazano da bi smo trebali slijediti Krista. Ali kako to točno može biti ostvareno? Što je Isus zapovjedio svojim sljedbenicima da čine?

 • Krštenje

  Od 2 stoljeća, krštenje u vodi (Grčki: uranjanje) bilo je korišteno kao obred očišćenja prošlih grijeha i uspostavljanja odnosa s Bogom. Je li to bila namjera izvornih krštavanja koja su provodili Kristovi Apostoli? Što je bila razlika između krštenja koje je provodio Ivan Krstitelj i onoga koje se vršilo u Kristovo ime? Zašto ono podrazumijeva ideju o ponovnom začeću? Je li taj simbolični postupak i dalje potreban? Mogu li djeca biti krštena u Krista? Što se događa kad se osoba podvrgne krštenju?

 • Pomazanje Svetim Duhom

  “Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.” (1. Kor. 12:13). Što to znači? Zašto nam je Sveti Duh dat tijekom našeg krštenja? Što je Isus spomenuo o svrsi tog pomazanja Svetim Duhom Božjim? Postoji li razlika između krštenja sa Svetim Duhom i krštenja sa vatrom?

 • Proving the Faith

  If the church's calling is not to struggle against sin and justification is rather only by faith in Jesus Christ, does it mean we do nothing to prove our faith? How can a person prove his or her faith in Christ? It's often been said that we should follow Christ. But how exactly can that be accomplished? What did Jesus command his followers to do?

 • Proving the Faith

  If the church's calling is not to struggle against sin and justification is rather only by faith in Jesus Christ, does it mean we do nothing to prove our faith? How can a person prove his or her faith in Christ? It's often been said that we should follow Christ. But how exactly can that be accomplished? What did Jesus command his followers to do?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.