Yahweh

  • Tko je Svemogući Bog?

    Iznenađujuće ali riječ Trojstvo se ne nalazi u Svetom Pismu. Što se tiče titula korištenih u Trinitarijanskom Vjerovanju - Bog Otac, Bog Sin, i Bog Sveti Duh, mi nalazimo samo jedan od tih naziva u Bibliji - “Bog Otac.” Biblija na oko 3500 mjesta ima riječ “bog.” Očito, gotovo se sva odnose na samog Boga. Ipak, mi zapažamo mjesta gdje “bog” ima i druge primjene. Da, kao što Pavao kaže, “kao što i ima mnogo “bogova” i mnogo “gospodara” (1. Kor. 8:6). Stoga gdje vidimo druge bogove u Bibliji?

  • Who is God Almighty?

    Surprisingly the word Trinity is not found in the Scriptures. Among the titles used by the Trinitarian Creed - God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, we find only one of these terms in the Bible - ‘God the Father’.The Bible has 3500+ instances of the word ‘god’. Obviously, almost all those refer to God himself. Nevertheless, we notice places where ‘god’ has other applications too. Yes, as Paul says, ‘indeed there are many gods and many lords’ (1Corinthians 8:5 NASB).So where do we see other gods in the Bible?

  • Who is God Almighty?

    Surprisingly the word Trinity is not found in the Scriptures. Among the titles used by the Trinitarian Creed - God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, we find only one of these terms in the Bible - ‘God the Father’.The Bible has 3500+ instances of the word ‘god’. Obviously, almost all those refer to God himself. Nevertheless, we notice places where ‘god’ has other applications too. Yes, as Paul says, ‘indeed there are many gods and many lords’ (1Corinthians 8:5 NASB).So where do we see other gods in the Bible?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.