science

 • Tko je Bog Sviju nas?

  Manje od trećine čovječanstva danas klasificirano je kao Kršćani. Islam je najbrže rastuća religija u svijetu. Postoji milijarda Hindusa koji štuju tisuće bogova. Ljudi također slijede cijeli niz drugih religija. Skupine ateista negiraju postojanje Boga uopće. Stoga, tko je od svih njih u pravu? Budući su svi Bogovi koje ljudi štuju definirani sa svojim vlastitim “svetim knjigama,” primjenimo izvjesne ispite na Bibliju i druge vjerske knjige i pogledajmo koje će se održati.

 • Tko je Bog Znanosti?

  Znanost je spoznaja svemira sistematski sakupljena proučavanjem, promatranjem i eskperimentima. Svete knjige svih religija sadrže izjave unutar područja znanosti. Ako se pokaže da znanstvena opažanja svete knjige usvari jesu praznovjerni odrazi kulture vremena u kojima je knjiga nastala, tada ta knjiga postaje nepodobna da u stvarnosti bude Knjigom pravog Boga. Međutim ako se izjave drevne vjerske knjige savršeno slažu sa otkrićima suvremene znanosti, tada ta knjiga mora biti Pismo pravog Boga.

 • Who's the God of All of Us?

  Less than a third of mankind is classified Christian today. Islam is the fastest growing world religion. There are a billion Hindus who worship thousands of gods. Men follow a whole array of other religions as well. Atheist groups deny the existence of any God at all. So, who of all these is right? The God of the Bible deems all other deities false and declares himself the one true God of all mankind. How can we know if this claim is true? Let us apply certain tests to the Bible and see if it holds up.

 • Who's the God of All of Us?

  Less than a third of mankind is classified Christian today. Islam is the fastest growing world religion. There are a billion Hindus who worship thousands of gods. Men follow a whole array of other religions as well. Atheist groups deny the existence of any God at all. So, who of all these is right? Since all the Gods men worship are defined by their own ‘sacred books’, let us apply certain tests to the Bible and the other religious books and see which ones hold up. The two main tests would be science and history.

 • Who's the God of Science?

  Science is knowledge of the universe systematically accumulated by study, observation and experiments. The sacred books of all religions do make statements within the field of science. If a sacred book’s scientific observations turn out to be just superstitions reflecting the culture of the book’s times, then that book’s credibility comes under question, even as it may contain great morals. But if the statements of an ancient religious book perfectly agree with the discoveries of modern science, then that book has a lot more to make the case for being truly divinely inspired.

 • Who's the God of Science?

  Science is knowledge of the universe systematically accumulated by study, observation and experiments. The sacred books of all religions do make statements within the field of science. If a sacred book’sscientific observations turn out to be superstitions reflecting the culture of the book’s times, then that book becomes ineligible to actually be the Book of the true God. But if the statements of an ancient religious book perfectly agree with the discoveries of modern science, then that book must be the true God’s Scripture.

 • Why the Bible?

 • Zašto Biblija?

 • इस दुनिया का भगवान कौन है?

  Less than a third of mankind is classified Christian today. Islam is the fastest growing world religion. There are a billion Hindus who worship thousands of gods. Men follow a whole array of other religions as well. Atheist groups deny the existence of any God at all. So, who of all these is right? Since all the Gods men worship are defined by their own ‘sacred books’, let us apply certain tests to the Bible and the other religious books and see which ones hold up. The two main tests would be science and history.

 • बाइबिल क्यों?

 • विज्ञान का भगवान कौन है ?

  Science is knowledge of the universe systematically accumulated by study, observation and experiments. The sacred books of all religions do make statements within the field of science. If a sacred book’sscientific observations turn out to be superstitions reflecting the culture of the book’s times, then that book becomes ineligible to actually be the Book of the true God. But if the statements of an ancient religious book perfectly agree with the discoveries of modern science, then that book must be the true God’s Scripture.

 • வேதம் ஏன்?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.