fiery furnace

 • Plač i Škrgut Zuba

  Nije li Isus govorio o mjestu gdje će biti plač i škrgut zubiju? Taj se izraz pojavljuje na sedam mjesta - Mat. 8:12; 13:42,50; 22:13; 24:51; 25:30; Luka 13:28.To je u velikoj mjeri simbolično jer ga Isus koristi jedino u usporedbi ili simboličnoj izjavi svih sedam puta. Njegovo se značenje razlikuje temeljeno na kontekstu. Ali njegov je općeniti smisao na svim mjestima - ograničeno razdoblje kazne/kušnje za grupu ljudi koji su sagriješili u Božjim očima.

 • Weeping & Gnashing of Teeth

  Didn’t Jesus talk about a place where there would be weeping and gnashing of teeth? This expression is found in seven places - Matthew 8:12; 13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30, Luke 13:28. This is heavily symbolic as Jesus uses it only in a parable or a symbolic statement all seven times. Its meaning differs based on the context. But its general sense in all the places is – a finite period of punishment/trial for a group of people who have erred in God’s sight.

 • Weeping & Gnashing of Teeth

  Didn’t Jesus talk about a place where there would be weeping and gnashing of teeth? This expression is found in seven places - Matthew 8:12; 13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30, Luke 13:28. This is heavily symbolic as Jesus uses it only in a parable or a symbolic statement all seven times. Its meaning differs based on the context. But its general sense in all the places is – a finite period of punishment/trial for a group of people who have erred in God’s sight.

 • அழுகையும் பற்கடிப்பும்

  Didn’t Jesus talk about a place where there would be weeping and gnashing of teeth? This expression is found in seven places - Matthew 8:12; 13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30, Luke 13:28. This is heavily symbolic as Jesus uses it only in a parable or a symbolic statement all seven times. Its meaning differs based on the context. But its general sense in all the places is – a finite period of punishment/trial for a group of people who have erred in God’s sight.

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.