fallen angels

 • Tartar - Loši Anđeli Zatvoreni

  Grčka riječ tartar pojavljuje se samo jednom u Bibliji i bila je prevedena kao pakao. “Jer ako Bog anđele koji su sagriješili nije poštedio, nego ih je strmoglavio u pakao i u okove mraka predao da budu čuvani za sud” (2. Pet. 2:4). - Ovdje je cijeli izraz “strmoglavio u pakao” prijevod jedne Grčke riječi tartar. Neki zloupotrebljavaju taj redak da podrže podzemni svijet gdje su pali anđeli i grešnici držani zauvijek. Međutim postoje očiti problemi sa tim gledištem.

 • Tartaroo - Bad Angel Lockdown

  The Greek word tartaroo occurs only once in the Bible and has been translated as hell. "God spared not the angels that sinned, but cast[them] down to hell,anddelivered them into chains of darkness, to be reserved unto judgment." (2 Peter 2:4). – Here, the entire phrase ‘cast down to hell’ is translated from the one Greek word tartaroo. Some misuse this verse to support a netherworld where fallen angels and sinners are held forever. But there are obvious problems with that view.

 • Tartaroo - Bad Angel Lockdown

  The Greek word tartaroo occurs only once in the Bible and has been translated as hell. "God spared not the angels that sinned, but cast[them] down to hell,anddelivered them into chains of darkness, to be reserved unto judgment." (2 Peter 2:4). – Here, the entire phrase ‘cast down to hell’ is translated from the one Greek word tartaroo. Some misuse this verse to support a netherworld where fallen angels and sinners are held forever. But there are obvious problems with that view.

 • டார்டரூ - தீய தூதர் சிறை

  The Greek word tartaroo occurs only once in the Bible and has been translated as hell. "God spared not the angels that sinned, but cast[them] down to hell,anddelivered them into chains of darkness, to be reserved unto judgment." (2 Peter 2:4). – Here, the entire phrase ‘cast down to hell’ is translated from the one Greek word tartaroo. Some misuse this verse to support a netherworld where fallen angels and sinners are held forever. But there are obvious problems with that view.

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.