grave

 • ŠEOL/HAD - Prevoditelji su pogriješili

  Prevoditelji Biblije Verzije Kralja Jakova preveli su Hebrejsku riječ ŠEOL (65 pojavljivanja) na Hrvatskom kao grob (31 puta), jama (3 puta) i pakao (31 puta). Oni su preveli ŠEOL kao grob/jamu kao mjesto počivališta za dobre ljude, ali preveli su istu rije kao pakao kad se to odnosilo na lošu osobu. Job se u stvarnosti moli Bogu da ide u ŠEOL (Job 14:12). I svaki Hebrejski stručnjak ili čak Wikipedija potvrđuju da ŠEOL znači grob/jama. Biblija opisuje kakvo je to mjesto ŠEOL!

 • Sheol/Hades - Translators Gone Rogue

  Translators of the King James Biblerendered the Hebrew word SHEOL (65 occurrences) in English as grave (31 times), pit (3 times) and hell (31 times). They translated SHEOL as grave/pitwhen it was to be the resting place for good people, but rendered the same word as hell when referring to a bad person. Job actually prays to go to SHEOL (Job 14:12). And any Hebrew expert or even Wikipedia would confirm that SHEOL means grave/pit. The Bible actually describes what kind of a place SHEOL is!

 • Sheol/Hades - Translators Gone Rogue

  Translators of the King James Biblerendered the Hebrew word SHEOL (65 occurrences) in English as grave (31 times), pit (3 times) and hell (31 times). They translated SHEOL as grave/pitwhen it was to be the resting place for good people, but rendered the same word as hell when referring to a bad person. Job actually prays to go to SHEOL (Job 14:12). And any Hebrew expert or even Wikipedia would confirm that SHEOL means grave/pit. The Bible actually describes what kind of a place SHEOL is!

 • ஷியோல்/ஹேடீஸ் - மொழிபெயர்ப்பாளர் விளையாட்டு

  Translators of the King James Biblerendered the Hebrew word SHEOL (65 occurrences) in English as grave (31 times), pit (3 times) and hell (31 times). They translated SHEOL as grave/pitwhen it was to be the resting place for good people, but rendered the same word as hell when referring to a bad person. Job actually prays to go to SHEOL (Job 14:12). And any Hebrew expert or even Wikipedia would confirm that SHEOL means grave/pit. The Bible actually describes what kind of a place SHEOL is!

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.