resurrection

 • A Change of Age

  What are the events the Bible describes as related to the first resurrection? Just as there are two resurrections, so also there are two judgments. And so how is the Bema Seat Judgment different from the White Throne Judgment? What is to happen to Satan at the beginning of the Next Age? Why does the Bible say those who wake up in the second resurrection find themselves in a "krisis"?

 • A Change of Age

  What are the events the Bible describes as related to the first resurrection? Just as there are two resurrections, so also there are two judgments. And so how is the Bema Seat Judgment different from the White Throne Judgment? What is to happen to Satan at the beginning of the Next Age? Why does the Bible say those who wake up in the second resurrection find themselves in a "krisis"?

 • Dobra vijest (za stvarno)

 • El rescate DE LA HUMANIDAD

  If all of Adam’s race fall asleep in death as a penalty for Adam’s sin, how can the Bible (1Cor 15:22) promise ‘in Christ all will be made alive’? God declares in the Bible – ‘I will RANSOM them [mankind] from the power of the grave; I will redeem them from death (Hosea 13:14).In 1Timothy 2:3-6,we see Paul describe how Jesus Christ fulfilled God's promise.In his explanation, what does he mean by these phrases - 'ransom for all', 'to be testified in due time' and 'to be saved and to come unto the truth'?

 • Good News (For Real)

 • Judgment Day

  Those of the second resurrection wake up to a "krisis" i.e. Judgment. It is indeed Judgment Day for them. But what exactly is Judgment Day? Why do Scriptures link it to the Kingdom of God? And how long is it? Is it a 24-hour day? And why does the Bible say the inhabitants of the world will learn righteousness when God's judgments come upon the Earth?

 • Judgment Day

  Those of the second resurrection wake up to a "krisis" i.e. Judgment. It is indeed Judgment Day for them. But what exactly is Judgment Day? Why do Scriptures link it to the Kingdom of God? And how long is it? Is it a 24-hour day? And why does the Bible say the inhabitants of the world will learn righteousness when God's judgments come upon the Earth?

 • Kingdom of Heaven

  Why does any Christian need to learn about the Kingdom of Heaven? Why does Jesus Christ ask us to pray for a Kingdom to come upon the Earth where God's will shall be done as it is in Heaven? Isn't the Kingdom of Heaven supposed to be rather in Heaven? Jesus went about the cities and villages preaching the gospel of the Kingdom. Compared to that, what is the predominant teaching regarding the Kingdom among present-day churches?

 • Kingdom of Heaven

  Why does any Christian need to learn about the Kingdom of Heaven? Why does Jesus Christ ask us to pray for a Kingdom to come upon the Earth where God's will shall be done as it is in Heaven? Isn't the Kingdom of Heaven supposed to be rather in Heaven? Jesus went about the cities and villages preaching the gospel of the Kingdom. Compared to that, what is the predominant teaching regarding the Kingdom among present-day churches?

 • Kingdom of Heaven

 • Kraljevstvo Nebesko

  Zašto bi svaki Kršćanin trebao učiti o Kraljevstvu Nebeskom? Zašto Isus Krist traži da se molimo da Kraljevstvo dođe na Zemlju gdje će se Božja volja vršiti kao i na Nebu? Ne treba li Kraljevstvo Nebesko biti na Nebu? Isus je išao po gradovima i selima propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu. U usporedbi s time, što se najčešće naučava u vezi Kraljevstva među današnjim crkvama?

 • Kraljevstvo Nebesko

 • Otkupljivanje Čovječanstva

  Ako je sva Adamova rasa zaspala u smrti kao posljedica Adamovog grijeha, kako Biblija može obećavati “u Kristu će svi biti oživljeni”? Bog objavljuje u Bibliji - “Ja ću ih[čovječanstvo] iz ruke groba OTKUPITI, od smrti ću ih izbaviti. Smrti, gdje su žalci tvoji? Grobe, gdje je razorna moć tvoja? (Hošea 13:14 NS). U 1Timothy 2: 3-6,Pavao zapaža kako je Krist to ispunio.Božje proročanstvo i Pavlovo objašnjenje njegovog ispunjenja sadrži neke važne ključne riječi - 'OTKUPNINA', 'SVI ljudi', 'da se spase i dođu do spoznaje istine'i 'u SVOJE VRIJEME'.

 • Promjena Doba

  Koje događaje Biblija opisuje a koji su povezani sa prvim uskrsnućem? Baš kao što postoje dva uskrsnuća, tako isto postoje i dva suda. Po čemu je Bema sudište drugačije od onoga Suda Bijelog Prijestolja? Što će se dogoditi Sotoni na počeku Sljedećeg Doba? Zašto Biblija kaže da se oni koji budu bili probuđeni u drugom uskrsnuću nalaze u “krisisu”?

 • Resurrection of the Dead

  The Scriptures say that all the dead shall be raised back to life when Jesus returns. Will everyone come to life in an instant? The Bible says there are two resurrections. Why does it say, 'Blessed are those of the first resurrection'?

 • Resurrection of the Dead

  The Scriptures say that all the dead shall be raised back to life when Jesus returns. Will everyone come to life in an instant? The Bible says there are two resurrections. Why does it say, 'Blessed are those of the first resurrection'?

 • Sudnji Dan

  Oni od drugog uskrsnuća bude se na “krisis” naime Suđenje. To je zaista Sudnji Dan za njih. Ali što je točno Sudnji Dan? Zašto ga Sveto Pismo povezuje sa Kraljevstvom Božjim? I koliko dugo traje? Da li je to dan od 24 sata? I zašto Biblija kaže da će se stanovnici svijeta učiti pravednosti kada Božji sudovi dođu na Zemlju?

 • The Ransoming of Mankind

  If all of Adam’s race fall asleep in death as a penalty for Adam’s sin, how can the Bible (1Cor 15:22) promise ‘in Christ all will be made alive’? God declares in the Bible – ‘I will RANSOM them [mankind] from the power of the grave; I will redeem them from death (Hosea 13:14).In 1Timothy 2:3-6,we see Paul describe how Jesus Christ fulfilled God's promise.In his explanation, what does he mean by these phrases - 'ransom for all', 'to be testified in due time' and 'to be saved and to come unto the truth'?

 • Uskrsnuće Mrtvih

  Sveto Pismo kaže da će svi mrtvi biti vraćeni u život kada se Isus vrati. Hoće li se svi vratiti u život odjednom? Biblija govori o dva uskrsnuća. Zašto kaže, “Blagoslovljeni su oni od prvog uskrsnuća”?

 • खुशखबरी सच में

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.