white throne judgment

 • A Change of Age

  What are the events the Bible describes as related to the first resurrection? Just as there are two resurrections, so also there are two judgments. And so how is the Bema Seat Judgment different from the White Throne Judgment? What is to happen to Satan at the beginning of the Next Age? Why does the Bible say those who wake up in the second resurrection find themselves in a "krisis"?

 • A Change of Age

  What are the events the Bible describes as related to the first resurrection? Just as there are two resurrections, so also there are two judgments. And so how is the Bema Seat Judgment different from the White Throne Judgment? What is to happen to Satan at the beginning of the Next Age? Why does the Bible say those who wake up in the second resurrection find themselves in a "krisis"?

 • Judgment Day

  Those of the second resurrection wake up to a "krisis" i.e. Judgment. It is indeed Judgment Day for them. But what exactly is Judgment Day? Why do Scriptures link it to the Kingdom of God? And how long is it? Is it a 24-hour day? And why does the Bible say the inhabitants of the world will learn righteousness when God's judgments come upon the Earth?

 • Judgment Day

  Those of the second resurrection wake up to a "krisis" i.e. Judgment. It is indeed Judgment Day for them. But what exactly is Judgment Day? Why do Scriptures link it to the Kingdom of God? And how long is it? Is it a 24-hour day? And why does the Bible say the inhabitants of the world will learn righteousness when God's judgments come upon the Earth?

 • Promjena Doba

  Koje događaje Biblija opisuje a koji su povezani sa prvim uskrsnućem? Baš kao što postoje dva uskrsnuća, tako isto postoje i dva suda. Po čemu je Bema sudište drugačije od onoga Suda Bijelog Prijestolja? Što će se dogoditi Sotoni na počeku Sljedećeg Doba? Zašto Biblija kaže da se oni koji budu bili probuđeni u drugom uskrsnuću nalaze u “krisisu”?

 • Sudnji Dan

  Oni od drugog uskrsnuća bude se na “krisis” naime Suđenje. To je zaista Sudnji Dan za njih. Ali što je točno Sudnji Dan? Zašto ga Sveto Pismo povezuje sa Kraljevstvom Božjim? I koliko dugo traje? Da li je to dan od 24 sata? I zašto Biblija kaže da će se stanovnici svijeta učiti pravednosti kada Božji sudovi dođu na Zemlju?

 • The Great White Throne Judgment

  What’s the Great White Throne Judgment? Who are those sitting with Jesus on the throne? And who represent the sheep and goats in front of the throne? If the reign is for a thousand years, what is to happen at the end of it? What will be the fate of Satan? Why does the Bible say 'death and Hades will be thrown into the lake of fire'? What about the Ages to Come? What will be mankind's position on Earth then? And what will be the role of Jesus and his Elect after the thousand-year reign?

 • The Great White Throne Judgment

  What’s the Great White Throne Judgment? Who are those sitting with Jesus on the throne? And who represent the sheep and goats in front of the throne? If the reign is for a thousand years, what is to happen at the end of it? What will be the fate of Satan? Why does the Bible say 'death and Hades will be thrown into the lake of fire'? What about the Ages to Come? What will be mankind's position on Earth then? And what will be the role of Jesus and his Elect after the thousand-year reign?

 • Veliko Bijelo Sudsko Prijestolje

  Što je Sud pred Velikim Bijelim Prijestoljem? Tko su oni koji sjede sa Isusom na prijestolju? I koga predstavljaju ovce i jarci pred prijestoljem? Ako će vladavina trajati tisuću godina, što će se dogoditi na njenom kraju? Kakva će biti sudbina Sotone? Zašto Biblija kaže da će smrt i Had biti bačeni u ognjeno jezero? Što znamo o Dobima koja dolaze? Kakav će tada biti položaj čovječanstva na Zemlji? I kakva će biti uloga Isusa i njegovih Izabranih nakon tisućugodišnje vladavine?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.