bema seat judgment

  • A Change of Age

    What are the events the Bible describes as related to the first resurrection? Just as there are two resurrections, so also there are two judgments. And so how is the Bema Seat Judgment different from the White Throne Judgment? What is to happen to Satan at the beginning of the Next Age? Why does the Bible say those who wake up in the second resurrection find themselves in a "krisis"?

  • A Change of Age

    What are the events the Bible describes as related to the first resurrection? Just as there are two resurrections, so also there are two judgments. And so how is the Bema Seat Judgment different from the White Throne Judgment? What is to happen to Satan at the beginning of the Next Age? Why does the Bible say those who wake up in the second resurrection find themselves in a "krisis"?

  • Promjena Doba

    Koje događaje Biblija opisuje a koji su povezani sa prvim uskrsnućem? Baš kao što postoje dva uskrsnuća, tako isto postoje i dva suda. Po čemu je Bema sudište drugačije od onoga Suda Bijelog Prijestolja? Što će se dogoditi Sotoni na počeku Sljedećeg Doba? Zašto Biblija kaže da se oni koji budu bili probuđeni u drugom uskrsnuću nalaze u “krisisu”?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.