return of Christ

 • Kristov Povratak

  Što su Danijelova proročanstva predvidjela o svjetskim carstvima i vladavinama? Što se događa nakon pada Rima, posljednjeg od Velikih Carstava? Tko je Sin Čovječji koji prima kraljevstvo i vlast od Boga?

 • Resurrection of the Dead

  The Scriptures say that all the dead shall be raised back to life when Jesus returns. Will everyone come to life in an instant? The Bible says there are two resurrections. Why does it say, 'Blessed are those of the first resurrection'?

 • Resurrection of the Dead

  The Scriptures say that all the dead shall be raised back to life when Jesus returns. Will everyone come to life in an instant? The Bible says there are two resurrections. Why does it say, 'Blessed are those of the first resurrection'?

 • Return of Christ

  What do Daniel’s prophecies predict about world-controlling empires and governments? What happens after the fall of Rome, the last of the Great Empires? Who is the Son of Man who is to receive the kingdom and dominion from God?

 • Return of Christ

  What do Daniel’s prophecies predict about world-controlling empires and governments? What happens after the fall of Rome, the last of the Great Empires? Who is the Son of Man who is to receive the kingdom and dominion from God?

 • Uskrsnuće Mrtvih

  Sveto Pismo kaže da će svi mrtvi biti vraćeni u život kada se Isus vrati. Hoće li se svi vratiti u život odjednom? Biblija govori o dva uskrsnuća. Zašto kaže, “Blagoslovljeni su oni od prvog uskrsnuća”?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.