the empires

  • Kristov Povratak

    Što su Danijelova proročanstva predvidjela o svjetskim carstvima i vladavinama? Što se događa nakon pada Rima, posljednjeg od Velikih Carstava? Tko je Sin Čovječji koji prima kraljevstvo i vlast od Boga?

  • Return of Christ

    What do Daniel’s prophecies predict about world-controlling empires and governments? What happens after the fall of Rome, the last of the Great Empires? Who is the Son of Man who is to receive the kingdom and dominion from God?

  • Return of Christ

    What do Daniel’s prophecies predict about world-controlling empires and governments? What happens after the fall of Rome, the last of the Great Empires? Who is the Son of Man who is to receive the kingdom and dominion from God?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.