doing good

  • Činjenje Dobra i Propovijedanje Istine

    Oni koji pate u skladu s Božjom voljom trebali bi se povjeriti Stvoritelju i nastaviti činiti dobro. (1. Pet. 4:19) Petar kaže da mi trebamo činiti dobro. Ali Biblija smatra sve tzv. Dobre stvari ovog svijeta beznačajnima. (Prop. 1:14; 2:1) Stoga koje dobro mi uistinu možemo činiti drugima? Također neki postavljaju pitanje – Zašto mi trebamo prenositi evanđelje svijetu sada? Neće li ga oni čuti u Kraljevstvu? Mnogi ga u sadašnje vrijeme odbacuju, zar ne?

  • Doing Good & Preaching Truth

    Those who suffer according to God's will should commit themselves and continue to do good.1Pet 4:19. Peter says we need to do good. But the Bible deems all the so-called good things of this world as meaningless (Eccl 1:14, 2:1). So what good can we truly do to someone? Also some ask the question - Why do we need to tell the gospel to the world now? Won’t they just hear it in the Kingdom? Many just reject it in present times, don’t they?

  • Doing Good & Preaching Truth

    Those who suffer according to God's will should commit themselves and continue to do good.1Pet 4:19. Peter says we need to do good. But the Bible deems all the so-called good things of this world as meaningless (Eccl 1:14, 2:1). So what good can we truly do to someone? Also some ask the question - Why do we need to tell the gospel to the world now? Won’t they just hear it in the Kingdom? Many just reject it in present times, don’t they?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.