love

 • Najveće Zapovijedi Ljubavi

  Kada su ga pitali koja je najveća zapovijed, Isus je odgovorio – “Ljubi(Grčki: agape) Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi(agape) svoga bližnjega kao sebe samoga.” (Mat. 22:37-39) Grčki jezik ima mnoge riječi za ljubav. Matej ovdje koristi agape. Koliko je ta riječ jedinstvena? Kako mi možemo pokazati agape prema Bogu i ljudskom rodu?

 • Svrha Evanđeoske Utrke

  Biblijski, nema mjesta za ikakve dvojbe da je Uzvišeniji Poziv Kristovih sljedbenika taj da predaju svoje živote objavljivanju njegovog Evanđelja o Kraljevstvu svem čovječanstvu. Gledajući na to površno, to se može činiti kao beznačajna stvar. Međutim kada čitamo Sveto Pismo, mi razumijemo zašto Bog traži od nas da prinesemo sebe kao žive žrtve da trčimo tu evanđeosku utrku. Njegova je namjera mnogostruka. Idemo kopati dublje.

 • The Greatest Commandments of Love

  Christ suffering for mankind

  When asked what was the greatest commandment, Jesus replied – “Love (Greek: agape) the LORD your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it: ‘Love (agape) your neighbor as yourself” Matt 22:37-39. Greek has many words for love. Here Matthew uses agape. How is it unique? How can we show agape to God and humanity?

 • The Greatest Commandments of Love

  Christ suffering for mankind

  When asked what was the greatest commandment, Jesus replied – “Love (Greek: agape) the LORD your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it: ‘Love (agape) your neighbor as yourself” Matt 22:37-39. Greek has many words for love. Here Matthew uses agape. How is it unique? How can we show agape to God and humanity?

 • The Purpose of the Gospel Race

  Biblically, there's no room for any ambiguity that the Higher Calling of Christ's followers is to dedicate our lives to proclaim his gospel of the Kingdom to all of mankind. Looking at it superficially, it might seem like a trivial thing. But when we read the Scriptures, we understand why God asks us to offer ourselves as living sacrifices to run this gospel race. His purpose is multi-fold. Let us dig deeper.

 • The Purpose of the Gospel Race

  Biblically, there's no room for any ambiguity that the Higher Calling of Christ's followers is to dedicate our lives to proclaim his gospel of the Kingdom to all of mankind. Looking at it superficially, it might seem like a trivial thing. But when we read the Scriptures, we understand why God asks us to offer ourselves as living sacrifices to run this gospel race. His purpose is multi-fold. Let us dig deeper.

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.