holiness

 • Faith and Holiness

  One uber-crucial thing we achieve by running the gospel race - We prove our faith! According to Paul's letters, it's a basic requirement for a believer to announce the gospel. It's a test of faith. And another important purpose of our gospel work would be to discharge our priestly duty. Yes, the Bible declares every true Christian a priest. And performing this priestly duty is the way to attain holiness.

 • Faith and Holiness

  One uber-crucial thing we achieve by running the gospel race - We prove our faith! According to Paul's letters, it's a basic requirement for a believer to announce the gospel. It's a test of faith. And another important purpose of our gospel work would be to discharge our priestly duty. Yes, the Bible declares every true Christian a priest. And performing this priestly duty is the way to attain holiness.

 • Svrha Evanđeoske Utrke

  Biblijski, nema mjesta za ikakve dvojbe da je Uzvišeniji Poziv Kristovih sljedbenika taj da predaju svoje živote objavljivanju njegovog Evanđelja o Kraljevstvu svem čovječanstvu. Gledajući na to površno, to se može činiti kao beznačajna stvar. Međutim kada čitamo Sveto Pismo, mi razumijemo zašto Bog traži od nas da prinesemo sebe kao žive žrtve da trčimo tu evanđeosku utrku. Njegova je namjera mnogostruka. Idemo kopati dublje.

 • The Purpose of the Gospel Race

  Biblically, there's no room for any ambiguity that the Higher Calling of Christ's followers is to dedicate our lives to proclaim his gospel of the Kingdom to all of mankind. Looking at it superficially, it might seem like a trivial thing. But when we read the Scriptures, we understand why God asks us to offer ourselves as living sacrifices to run this gospel race. His purpose is multi-fold. Let us dig deeper.

 • The Purpose of the Gospel Race

  Biblically, there's no room for any ambiguity that the Higher Calling of Christ's followers is to dedicate our lives to proclaim his gospel of the Kingdom to all of mankind. Looking at it superficially, it might seem like a trivial thing. But when we read the Scriptures, we understand why God asks us to offer ourselves as living sacrifices to run this gospel race. His purpose is multi-fold. Let us dig deeper.

 • Vjera i Svetost

  Jedna ključna stvar koju postižemo trčanjem evanđeoske utrke je – Mi dokazujemo našu vjeru! Prema Pavlovim pismima, temeljni zahtjev za vjernika je da obznanjuje evanđelje. To je ispit vjere. I još jedna važna svrha našeg evanđeoskog djela je izvršiti našu svećeničku dužnost. Da, Biblija objavljuje da je svaki pravi Kršćanin svećenik. I izvršavanje te svećeničke dužnosti je način postizanja svetosti.

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.