faith

 • திருச்சபை: பரம அழைப்பு

 • Crkva

  Isus Krist je bio prvi koji je koristio riječ “Crkva” u Bibliji. Danas, mnogi smatraju da su crkve građevine. Što je zapravo Crkva, prema Bibliji? Novozavjetna korijenska riječ za “crkvu” je Grčka riječ ekklesija. Što to znači? Kako Biblija opisuje izvorne crkve? Kako se postaje članom Crkve Isusa Krista? Postoje li neke određene stvari koje treba napraviti?

 • Crkva - Uzvišeniji Poziv

 • Evanđeoska Utrka: Stvari koje Postižemo

 • Faith and Holiness

  One uber-crucial thing we achieve by running the gospel race - We prove our faith! According to Paul's letters, it's a basic requirement for a believer to announce the gospel. It's a test of faith. And another important purpose of our gospel work would be to discharge our priestly duty. Yes, the Bible declares every true Christian a priest. And performing this priestly duty is the way to attain holiness.

 • Faith and Holiness

  One uber-crucial thing we achieve by running the gospel race - We prove our faith! According to Paul's letters, it's a basic requirement for a believer to announce the gospel. It's a test of faith. And another important purpose of our gospel work would be to discharge our priestly duty. Yes, the Bible declares every true Christian a priest. And performing this priestly duty is the way to attain holiness.

 • The Church

  Jesus Christ was the first to use the word 'Church' in the Bible. Today, many think of churches as buildings. What is the Church actually, according to the Bible? The New Testament root word for 'church' is the Greek ekklesia. What does that mean? How does the Bible describe the original churches? How does one become part of Jesus Christ’s Church? Are there any specific things that need to be done?

 • The Church

  Jesus Christ was the first to use the word 'Church' in the Bible. Today, many think of churches as buildings. What is the Church actually, according to the Bible? The New Testament root word for 'church' is the Greek ekklesia. What does that mean? How does the Bible describe the original churches? How does one become part of Jesus Christ’s Church? Are there any specific things that need to be done?

 • The Church: The Higher Calling

 • The Gospel Race: Things We Achieve

 • Vjera i Svetost

  Jedna ključna stvar koju postižemo trčanjem evanđeoske utrke je – Mi dokazujemo našu vjeru! Prema Pavlovim pismima, temeljni zahtjev za vjernika je da obznanjuje evanđelje. To je ispit vjere. I još jedna važna svrha našeg evanđeoskog djela je izvršiti našu svećeničku dužnost. Da, Biblija objavljuje da je svaki pravi Kršćanin svećenik. I izvršavanje te svećeničke dužnosti je način postizanja svetosti.

 • चर्च: उच्च बुला

 • सुसमाचार की दौड़: क्या हासिल करते हैं?

 • சுவிசேஷ ஓட்டம்: என்ன சாதிக்கிறோம்?

 • விசுவாசமும், புனிதமும்

  One uber-crucial thing we achieve by running the gospel race - We prove our faith! According to Paul's letters, it's a basic requirement for a believer to announce the gospel. It's a test of faith. And another important purpose of our gospel work would be to discharge our priestly duty. Yes, the Bible declares every true Christian a priest. And performing this priestly duty is the way to attain holiness.

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.