history

 • Tko je Bog povijesti?

  “Ja sam od početka objavio prijašnje događaje: iz mojih su usta izišli i ja sam ih pokazao; izveo sam ih iznenada, i zbili su se...od samog sam ti početka to objavio, prije nego li se zbilo pokazao sam ti; da ne veliš: Moj idol je to učinio, i moj klesani lik, i lik moj lijevani im je zapovjedio” (Iza. 48:3,5). To ima smisla. Jedino pravi Bog, Arhitekta Čovjekovog Udesa, može proreći događaje Čovjekove povijesti. Gdje je taj Bog dao Svoje proročanske objave?

 • Tko je Bog Sviju nas?

  Manje od trećine čovječanstva danas klasificirano je kao Kršćani. Islam je najbrže rastuća religija u svijetu. Postoji milijarda Hindusa koji štuju tisuće bogova. Ljudi također slijede cijeli niz drugih religija. Skupine ateista negiraju postojanje Boga uopće. Stoga, tko je od svih njih u pravu? Budući su svi Bogovi koje ljudi štuju definirani sa svojim vlastitim “svetim knjigama,” primjenimo izvjesne ispite na Bibliju i druge vjerske knjige i pogledajmo koje će se održati.

 • Who's the God of All of Us?

  Less than a third of mankind is classified Christian today. Islam is the fastest growing world religion. There are a billion Hindus who worship thousands of gods. Men follow a whole array of other religions as well. Atheist groups deny the existence of any God at all. So, who of all these is right? The God of the Bible deems all other deities false and declares himself the one true God of all mankind. How can we know if this claim is true? Let us apply certain tests to the Bible and see if it holds up.

 • Who's the God of All of Us?

  Less than a third of mankind is classified Christian today. Islam is the fastest growing world religion. There are a billion Hindus who worship thousands of gods. Men follow a whole array of other religions as well. Atheist groups deny the existence of any God at all. So, who of all these is right? Since all the Gods men worship are defined by their own ‘sacred books’, let us apply certain tests to the Bible and the other religious books and see which ones hold up. The two main tests would be science and history.

 • Who's the God of History?

  ‘I declared the former things long ago and they went forth from My mouth, and I proclaimed them. Suddenly I acted, and they came to pass...Therefore I declared them to you long ago, Before they took place I proclaimed them to you’’ (Isaiah 48:3,5). It makes sense. Only the true God, the Architect of Man’s destiny, can foretell events of Man’s history. Where does this God make His prophetic declarations? Has any of it come true?

 • Who's the God of History?

  ‘I declared the former things long ago and they went forth from My mouth, and I proclaimed them. Suddenly I acted, and they came to pass...Therefore I declared them to you long ago, Before they took place I proclaimed them to you’’ (Isaiah 48:3,5). It makes sense. Only the true God, the Architect of Man’s destiny, can foretell events of Man’s history. Where does this God make His prophetic declarations? Has any of it come true? And what about prophecies by other gods?

 • Why the Bible?

 • Zašto Biblija?

 • इतिहासक का भगवान कौन है ?

  ‘I declared the former things long ago and they went forth from My mouth, and I proclaimed them. Suddenly I acted, and they came to pass...Therefore I declared them to you long ago, Before they took place I proclaimed them to you’’ (Isaiah 48:3,5). It makes sense. Only the true God, the Architect of Man’s destiny, can foretell events of Man’s history. Where does this God make His prophetic declarations? Has any of it come true? And what about prophecies by other gods?

 • इस दुनिया का भगवान कौन है?

  Less than a third of mankind is classified Christian today. Islam is the fastest growing world religion. There are a billion Hindus who worship thousands of gods. Men follow a whole array of other religions as well. Atheist groups deny the existence of any God at all. So, who of all these is right? Since all the Gods men worship are defined by their own ‘sacred books’, let us apply certain tests to the Bible and the other religious books and see which ones hold up. The two main tests would be science and history.

 • बाइबिल क्यों?

 • வரலாற்றின் கடவுள் யார்?

  ‘I declared the former things long ago and they went forth from My mouth, and I proclaimed them. Suddenly I acted, and they came to pass...Therefore I declared them to you long ago, Before they took place I proclaimed them to you’’ (Isaiah 48:3,5). It makes sense. Only the true God, the Architect of Man’s destiny, can foretell events of Man’s history. Where does this God make His prophetic declarations? Has any of it come true? And what about prophecies by other gods?

 • வேதம் ஏன்?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.