john 1:1

  • Ivan 1:1 - Riječ i Bog

    Ivan 1:1 kaže, “U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše s Bogom i Riječ bijaše Bog.” Ovo izgleda kaže da je Riječ bila Bog i sa Bogom u isto vrijeme. Čak i sa očiglednim nedostatkom spominjanja Svetog Duha, ovaj je odlomak često citiran da dokaže Trojstvo. Proučimo Ivanove izvorne riječi na Grčkom kako bi smo dobili jasnije razumijevanje onoga što on kaže o Riječi (Logosu) i Bogu. To je zaista veoma važan biblijski redak koji nas vodi daleko iznad prostora i vremena, sve do samog početka.

  • John 1:1 - The Word & God

    John 1:1 says, 'In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God'. This seems to say that the Word was God and with God at the same time. Even with the apparent lack of mention of the Holy Spirit, this passage is frequently quoted to prove a trinity. Let us study John's original words in Greek to get a clear understanding of what he says about the Word (the Logos) and God. This is indeed a very important scripture that takes us far above space and time, all the way to the beginning.

  • John 1:1 - The Word & God

    John 1:1 says, 'In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God'. This seems to say that the Word was God and with God at the same time. Even with the apparent lack of mention of the Holy Spirit, this passage is frequently quoted to prove a trinity. Let us study John's original words in Greek to get a clear understanding of what he says about the Word (the Logos) and God. This is indeed a very important scripture that takes us far above space and time, all the way to the beginning.

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.