church history

 • A History of What the Hell!

  Pagan ideas of a fiery netherworld date back as far as Egypt's Nimrod. Way before Christ, in the 6th century BC, Zoroaster taught the Persians of a Lord of Lies who lived in the dark reaches under the earth recording the deeds of men as debits and credits. After death, souls went to be judged, and if found evil, would be doomed to torment. To easily win pagan converts, the church adopted these theories and began relating Zoroastic meanings to symbolic verses. Apostle Paul predicted such distortions (apostasy) would occur (Acts 20:29-30).

 • A History of What the Hell!

  Pagan ideas of a fiery netherworld date back as far as Egypt's Nimrod. Way before Christ, in the 6th century BC, Zoroaster taught the Persians of a Lord of Lies who lived in the dark reaches under the earth recording the deeds of men as debits and credits. After death, souls went to be judged, and if found evil, would be doomed to torment. To easily win pagan converts, the church adopted these theories and began relating Zoroastic meanings to symbolic verses. Apostle Paul predicted such distortions (apostasy) would occur (Acts 20:29-30).

 • Church Beliefs - The History

  What did the Early Church believe about the Kingdom? What happened in later centuries? What does the Encyclopedia Britannica record in terms of the kingdom beliefs of the church throughout the two-thousand year history since Jesus Christ? What do present-day Christians believe about the Kingdom? What are the differences between the Modernists, Fundamentalists and Spiritualists? Do any of them hold upto the Scriptural truths?

 • Church Beliefs - The History

  What did the Early Church believe about the Kingdom? What happened in later centuries? What does the Encyclopedia Britannica record in terms of the kingdom beliefs of the church throughout the two-thousand year history since Jesus Christ? What do present-day Christians believe about the Kingdom? What are the differences between the Modernists, Fundamentalists and Spiritualists? Do any of them hold upto the Scriptural truths?

 • Church Beliefs on the Kingdom

 • Čovjek Bezakonja

  Biblijska su proročanstva predvidjela “Čovjeka Bezakonja,” Antikrista. Mnogi tumače ta proročanstva u smislu što očekuju da to treba biti jedan svjetski vođa koji će se pojaviti u budućnosti. I zatim tu su drugi koji teoretiziraju da je ta osoba bio Car Neron i zaključuju da su se sva ta proročanstva ispunila 70 A.D. Ako je ijedna od ovih teorija istinita – naime, da je Antikrist kratko vladao 70 A.D. (ili) da će se pojaviti u dalekoj budućnosti – to bi tada učinilo veliki dio povijesti crkve (2000 godina) nebitnom. To nema puno smisla. Da li je to ono što Biblija doista kaže?

 • Crkvena Vjerovanja - Povijest

  Što je Rana Crkva vjerovala u vezi Kraljevstva? Što se dogodilo u kasnijim stoljećima? Što Enciklopedija Britanika bilježi u pogledu vjerovanja crkve u svezi kraljevstva tokom dvije tisuće godina povijesti od vremena Isusa Krista? Što današnji Kršćani vjeruju u svezi Kraljevstva? Koje su razlike između Modernista, Fundamentalista i Spiritualista? Da li se itko od njih drži Biblijskih istina?

 • Crkvena Vjerovanja u vezi Kraljevstva

 • Daughters of Babylon

  If the true Church was always in the wilderness (not mainstream), persecuted by the Papacy throughout the 1260 years of the reign of the Man of Lawlessness (the Anti-Christ), then what about the Reformation Era’s famous Protestant churches? Weren’t they any good? Didn't they protest the Papacy's unbiblical heresies and come out of that system? Does the Bible have any prophecies on that particular time period in church history? If so, how were they fulfilled?

 • Daughters of Babylon

  If the true Church was always in the wilderness (not mainstream), persecuted by the Papacy throughout the 1260 years of the reign of the Man of Lawlessness (the Anti-Christ), then what about the Reformation Era’s famous Protestant churches? Weren’t they any good? Didn't they protest the Papacy's unbiblical heresies and come out of that system? Does the Bible have any prophecies on that particular time period in church history? If so, how were they fulfilled?

 • Do we know What we worship?

 • Fundamentalism - Earth to End?

  Fundamentalists claim the Earth is to be destroyed. Is that scripturally correct? Why does Jesus say the meek shall inherit the Earth? And why do Scriptures say 'the Earth abideth forever'? Is there a difference between the end of the age and the end of the world? Why does the Bible predict interesting events that happen on the Earth after the "fire" of God's jealousy devours the planet?

 • Fundamentalism - Earth to End?

  Fundamentalists claim the Earth is to be destroyed. Is that scripturally correct? Why does Jesus say the meek shall inherit the Earth? And why do Scriptures say 'the Earth abideth forever'? Is there a difference between the end of the age and the end of the world? Why does the Bible predict interesting events that happen on the Earth after the "fire" of God's jealousy devours the planet?

 • Fundamentalizam - Zemlja će Propasti?

  Fundamentalisti tvrde da će Zemlja biti uništena. Da li je to biblijski točno? Zašto Isus kaže da će krotki naslijediti Zemlju? I zašto Sveto Pismo kaže "Zemlja ostaje dovijeka"? Postoji li razlika između kraja doba i kraja svijeta? Zašto Biblija predskazuje da se na Zemlji trebaju odigrati zanimljivi događaji nakon što "vatra" Božje ljubomore proždre planet?

 • Kćeri Babilona

  Ako je prava Crkva uvijek bila u pustinji (ne glavnom strujom), progonjena od Papinstva tokom 1260 godina vladavine Čovjeka Bezakonja (Antikrista), što onda reći o slavnoj Reformacijskoj eri Protestantskih crkava? Nije li bilo išta dobra u njima? Nisu li one protestirale protiv Papinskih nebiblijskih hereza i izišle iz tog sistema? Ima li u Bibliji ikakvih proročanstava o tom naročitom vremenskom razdoblju u povijesti crkve? Ako da, kako su se ona ispunila?

 • Kingdom of Heaven

 • Kraljevstvo Nebesko

 • Masovna Obmana

 • Mass Deception

 • Modernism - Is it possible?

  According to modernism, how can Man establish a righteous and peaceful kingdom on Earth all by himself? Is the Modernists’ claim really possible? Are we on our way to a Kingdom of Peace? And is their theory supported by Scriptures? What does the Bible say in this regard?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.