lake of fire

 • Gehena - Jezero Vječne Vatre

  Gehena. Ona je prevedena sa pakao 12 puta. Ako Gehena označava pakao, mi u stvarnosti možemo rezervirati let i otići u pakao! Jeste li zainteresirani? Da, to je stvarno mjesto u Izraelu. Zato prijevodi poput YLT, NS i drugi prevode tu riječ sa Gehena a ne pakao. Kada Isus kaže, “vatra Gehene,” to je kao kada građanin New Yorka kaže “voda u Brooklynu.” Dolina Hinom, naziva Gehena na Grčkom, leži upravo izvan grada Jeruzalema. Tijekom Isusovog vremena, bila je to spalionica gradskog smeća. Njena se vatra stalno održavala (vječni oganj)..

 • Gehenna - Lake of Eternal Fire

  The Greek word Gehenna is translated as hell 12 times. If Gehenna denotes hell, we can actually book a flight and go to hell! Yes, it’s a real place in Israel. That’s why translations like YLT render it as Gehenna instead of hell. When Jesus says ‘the fire in Gehenna’, it’s like a New Yorker saying ‘the water in Brooklyn’! The Valley of Hinnom, named Gehenna in Greek, lies just outside the city of Jerusalem. During Jesus’ time, it was the city’s garbage burner. Its fires were kept continually burning (everlasting fire).

 • Gehenna - Lake of Eternal Fire

  The Greek word Gehenna is translated as hell 12 times. If Gehenna denotes hell, we can actually book a flight and go to hell! Yes, it’s a real place in Israel. That’s why translations like YLT render it as Gehenna instead of hell. When Jesus says ‘the fire in Gehenna’, it’s like a New Yorker saying ‘the water in Brooklyn’! The Valley of Hinnom, named Gehenna in Greek, lies just outside the city of Jerusalem. During Jesus’ time, it was the city’s garbage burner. Its fires were kept continually burning (everlasting fire).

 • The Great White Throne Judgment

  What’s the Great White Throne Judgment? Who are those sitting with Jesus on the throne? And who represent the sheep and goats in front of the throne? If the reign is for a thousand years, what is to happen at the end of it? What will be the fate of Satan? Why does the Bible say 'death and Hades will be thrown into the lake of fire'? What about the Ages to Come? What will be mankind's position on Earth then? And what will be the role of Jesus and his Elect after the thousand-year reign?

 • The Great White Throne Judgment

  What’s the Great White Throne Judgment? Who are those sitting with Jesus on the throne? And who represent the sheep and goats in front of the throne? If the reign is for a thousand years, what is to happen at the end of it? What will be the fate of Satan? Why does the Bible say 'death and Hades will be thrown into the lake of fire'? What about the Ages to Come? What will be mankind's position on Earth then? And what will be the role of Jesus and his Elect after the thousand-year reign?

 • Veliko Bijelo Sudsko Prijestolje

  Što je Sud pred Velikim Bijelim Prijestoljem? Tko su oni koji sjede sa Isusom na prijestolju? I koga predstavljaju ovce i jarci pred prijestoljem? Ako će vladavina trajati tisuću godina, što će se dogoditi na njenom kraju? Kakva će biti sudbina Sotone? Zašto Biblija kaže da će smrt i Had biti bačeni u ognjeno jezero? Što znamo o Dobima koja dolaze? Kakav će tada biti položaj čovječanstva na Zemlji? I kakva će biti uloga Isusa i njegovih Izabranih nakon tisućugodišnje vladavine?

 • கெஹன்னா- நித்திய தீ ஏரி

  The Greek word Gehenna is translated as hell 12 times. If Gehenna denotes hell, we can actually book a flight and go to hell! Yes, it’s a real place in Israel. That’s why translations like YLT render it as Gehenna instead of hell. When Jesus says ‘the fire in Gehenna’, it’s like a New Yorker saying ‘the water in Brooklyn’! The Valley of Hinnom, named Gehenna in Greek, lies just outside the city of Jerusalem. During Jesus’ time, it was the city’s garbage burner. Its fires were kept continually burning (everlasting fire).

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.