hades

 • A Hell of a Question

 • A Parable for the Ages

  Some take the Parable of the Rich Man and Lazarus literally to preach torment. But if taken literally, the parable seems to imply absurdities -- Lazarus is blessed not because of faith, but just because he was sick and poor. So will only the poor/sick will be saved? And if this hell is literal, mustn’t Abraham's bosom also be a real placewhere millions of poor will reside? Jesus told this story as a symbolic lesson to the Pharisees. What really was his message?

 • A Parable for the Ages

  Some take the Parable of the Rich Man and Lazarus literally to preach torment. But if taken literally, the parable seems to imply absurdities -- Lazarus is blessed not because of faith, but just because he was sick and poor. So will only the poor/sick will be saved? And if this hell is literal, mustn’t Abraham's bosom also be a real placewhere millions of poor will reside? Jesus told this story as a symbolic lesson to the Pharisees. What really was his message?

 • Pakao u Pitanju

 • Pravi "Paklovi"

  U Bibliji su četiri riječi bile prevedene sa pakao - Šeol, Had, Gehena, i Tartar. Prva je Hebrejska riječ (Stari Zavjet) a ostale su Grčke (Novi Zavjet). Da li sve te riječi znače isto? (Na kraju krajeva to je ono što mnogi od Hrvatskih prijevoda Biblije podrazumijevaju). Ili one znače različite stvari? Kada pogledamo u Hebrejske i Grčke riječnike i opis same Biblije u vezi tih riječi, mi nalazimo dublji uvid u njihovo značenje. I također mi nalazimo jasnoću mnogih naizgled proturječnih redaka u Hrvatskim biblijama.

 • ŠEOL/HAD - Prevoditelji su pogriješili

  Prevoditelji Biblije Verzije Kralja Jakova preveli su Hebrejsku riječ ŠEOL (65 pojavljivanja) na Hrvatskom kao grob (31 puta), jama (3 puta) i pakao (31 puta). Oni su preveli ŠEOL kao grob/jamu kao mjesto počivališta za dobre ljude, ali preveli su istu rije kao pakao kad se to odnosilo na lošu osobu. Job se u stvarnosti moli Bogu da ide u ŠEOL (Job 14:12). I svaki Hebrejski stručnjak ili čak Wikipedija potvrđuju da ŠEOL znači grob/jama. Biblija opisuje kakvo je to mjesto ŠEOL!

 • Sheol/Hades - Translators Gone Rogue

  Translators of the King James Biblerendered the Hebrew word SHEOL (65 occurrences) in English as grave (31 times), pit (3 times) and hell (31 times). They translated SHEOL as grave/pitwhen it was to be the resting place for good people, but rendered the same word as hell when referring to a bad person. Job actually prays to go to SHEOL (Job 14:12). And any Hebrew expert or even Wikipedia would confirm that SHEOL means grave/pit. The Bible actually describes what kind of a place SHEOL is!

 • Sheol/Hades - Translators Gone Rogue

  Translators of the King James Biblerendered the Hebrew word SHEOL (65 occurrences) in English as grave (31 times), pit (3 times) and hell (31 times). They translated SHEOL as grave/pitwhen it was to be the resting place for good people, but rendered the same word as hell when referring to a bad person. Job actually prays to go to SHEOL (Job 14:12). And any Hebrew expert or even Wikipedia would confirm that SHEOL means grave/pit. The Bible actually describes what kind of a place SHEOL is!

 • The Real 'Hells'

  Four words have been translated as hell in the Bible – Sheol, Hades, Gehenna and Tartaroo. The first one is Hebrew (Old Testament) and the rest are Greek (New Testament). Do all of these words mean the same? (At least that's what many of the English bible translations imply). Or do they mean different things?
  When we refer to Hebrew and Greek dictionaries and the Bible's own descriptions of these words, we find deeper insight into their meanings.
  And we also get clarity on many seemingly contradictory verses in the English bibles.

 • The Real 'Hells'

  Four words have been translated as hell in the Bible – Sheol, Hades, Gehenna and Tartaroo. The first one is Hebrew (Old Testament) and the rest are Greek (New Testament). Do all of these words mean the same? (At least that's what many of the English bible translations imply). Or do they mean different things?
  When we refer to Hebrew and Greek dictionaries and the Bible's own descriptions of these words, we find deeper insight into their meanings.
  And we also get clarity on many seemingly contradictory verses in the English bibles.

 • Usporedba za Vjekove

  Neki uzimaju Usporedbu o Bogatašu i Lazaru doslovno i propovijedaju mučenje. Ali ako ju uzmemo doslovno, usporedba izgleda podrazumijeva apsurdnosti - Lazar je blagoslovljen ne zbog vjere, nego samo zbog toga što je bio bolestan i siromašan. Stoga hoće li samo siromašni/bolesni biti spašeni? I ako je ovaj pakao stvaran, mora li onda Abrahamovo krilo biti također stvarno mjesto gdje će boraviti milijuni siromašnih? Isus je ispričao ovu priču kao simboličnu pouku Farizejima. Što je zaista bila njegova poruka?

 • नरक की कहानी

 • அசல் "நரகங்கள்"

  Four words have been translated as hell in the Bible – Sheol, Hades, Gehenna and Tartaroo. The first one is Hebrew (Old Testament) and the rest are Greek (New Testament). Do all of these words mean the same? (At least that's what many of the English bible translations imply). Or do they mean different things?
  When we refer to Hebrew and Greek dictionaries and the Bible's own descriptions of these words, we find deeper insight into their meanings.
  And we also get clarity on many seemingly contradictory verses in the English bibles.

 • நரக புராணம்

 • யுகங்களுக்கோர் உவமை

  Some take the Parable of the Rich Man and Lazarus literally to preach torment. But if taken literally, the parable seems to imply absurdities -- Lazarus is blessed not because of faith, but just because he was sick and poor. So will only the poor/sick will be saved? And if this hell is literal, mustn’t Abraham's bosom also be a real placewhere millions of poor will reside? Jesus told this story as a symbolic lesson to the Pharisees. What really was his message?

 • ஷியோல்/ஹேடீஸ் - மொழிபெயர்ப்பாளர் விளையாட்டு

  Translators of the King James Biblerendered the Hebrew word SHEOL (65 occurrences) in English as grave (31 times), pit (3 times) and hell (31 times). They translated SHEOL as grave/pitwhen it was to be the resting place for good people, but rendered the same word as hell when referring to a bad person. Job actually prays to go to SHEOL (Job 14:12). And any Hebrew expert or even Wikipedia would confirm that SHEOL means grave/pit. The Bible actually describes what kind of a place SHEOL is!

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.