sheol

 • 'Burn in Hell' Theory

  Preachers warn from their pulpits – ‘If you don’t accept Christ as your Savior, you are condemned for your sins! When you die, you would be sent alive to hell to be tortured forever in raging fire!’ Eternal torment is the ominous warning. Many claim that a fire-proof Satan rules this underworld and that his demons torture the people cast down there. On what basis is this preached? What is the soul’s punishment for sin according to the Bible? Does the Bible preach eternal torment?

 • 'Burn in Hell' Theory

  Preachers warn from their pulpits – ‘If you don’t accept Christ as your Savior, you are condemned for your sins! When you die, you would be sent alive to hell to be tortured forever in raging fire!’ Eternal torment is the ominous warning. Many claim that a fire-proof Satan rules this underworld and that his demons torture the people cast down there. On what basis is this preached? What is the soul’s punishment for sin according to the Bible? Does the Bible preach eternal torment?

 • A Hell of a Question

 • Pakao u Pitanju

 • Pravi "Paklovi"

  U Bibliji su četiri riječi bile prevedene sa pakao - Šeol, Had, Gehena, i Tartar. Prva je Hebrejska riječ (Stari Zavjet) a ostale su Grčke (Novi Zavjet). Da li sve te riječi znače isto? (Na kraju krajeva to je ono što mnogi od Hrvatskih prijevoda Biblije podrazumijevaju). Ili one znače različite stvari? Kada pogledamo u Hebrejske i Grčke riječnike i opis same Biblije u vezi tih riječi, mi nalazimo dublji uvid u njihovo značenje. I također mi nalazimo jasnoću mnogih naizgled proturječnih redaka u Hrvatskim biblijama.

 • ŠEOL/HAD - Prevoditelji su pogriješili

  Prevoditelji Biblije Verzije Kralja Jakova preveli su Hebrejsku riječ ŠEOL (65 pojavljivanja) na Hrvatskom kao grob (31 puta), jama (3 puta) i pakao (31 puta). Oni su preveli ŠEOL kao grob/jamu kao mjesto počivališta za dobre ljude, ali preveli su istu rije kao pakao kad se to odnosilo na lošu osobu. Job se u stvarnosti moli Bogu da ide u ŠEOL (Job 14:12). I svaki Hebrejski stručnjak ili čak Wikipedija potvrđuju da ŠEOL znači grob/jama. Biblija opisuje kakvo je to mjesto ŠEOL!

 • Sheol/Hades - Translators Gone Rogue

  Translators of the King James Biblerendered the Hebrew word SHEOL (65 occurrences) in English as grave (31 times), pit (3 times) and hell (31 times). They translated SHEOL as grave/pitwhen it was to be the resting place for good people, but rendered the same word as hell when referring to a bad person. Job actually prays to go to SHEOL (Job 14:12). And any Hebrew expert or even Wikipedia would confirm that SHEOL means grave/pit. The Bible actually describes what kind of a place SHEOL is!

 • Sheol/Hades - Translators Gone Rogue

  Translators of the King James Biblerendered the Hebrew word SHEOL (65 occurrences) in English as grave (31 times), pit (3 times) and hell (31 times). They translated SHEOL as grave/pitwhen it was to be the resting place for good people, but rendered the same word as hell when referring to a bad person. Job actually prays to go to SHEOL (Job 14:12). And any Hebrew expert or even Wikipedia would confirm that SHEOL means grave/pit. The Bible actually describes what kind of a place SHEOL is!

 • Teorija Spaljivanja u Paklu

  Propovijednici upozoravaju sa svojih propovijedaonica - “Ako ne prihvatite Krista kao vašeg Spasitelja, vi ste osuđeni zbog vaših grijeha! Kada umrete, biti ćete poslani živi u pakao da budete mučeni zauvijek u plamtećoj vatri! Vječno mučenje je zloslutno upozorenje. Mnogi tvrde da na vatru otporni Sotona vlada tim podzemnim svijetom i da njegovi demoni muče ljude bačene tamo dolje. Na temelju čega se to propovijeda? Što je kazna duši za grijeh prema Bibliji?

 • The Real 'Hells'

  Four words have been translated as hell in the Bible – Sheol, Hades, Gehenna and Tartaroo. The first one is Hebrew (Old Testament) and the rest are Greek (New Testament). Do all of these words mean the same? (At least that's what many of the English bible translations imply). Or do they mean different things?
  When we refer to Hebrew and Greek dictionaries and the Bible's own descriptions of these words, we find deeper insight into their meanings.
  And we also get clarity on many seemingly contradictory verses in the English bibles.

 • The Real 'Hells'

  Four words have been translated as hell in the Bible – Sheol, Hades, Gehenna and Tartaroo. The first one is Hebrew (Old Testament) and the rest are Greek (New Testament). Do all of these words mean the same? (At least that's what many of the English bible translations imply). Or do they mean different things?
  When we refer to Hebrew and Greek dictionaries and the Bible's own descriptions of these words, we find deeper insight into their meanings.
  And we also get clarity on many seemingly contradictory verses in the English bibles.

 • नरक की कहानी

 • அசல் "நரகங்கள்"

  Four words have been translated as hell in the Bible – Sheol, Hades, Gehenna and Tartaroo. The first one is Hebrew (Old Testament) and the rest are Greek (New Testament). Do all of these words mean the same? (At least that's what many of the English bible translations imply). Or do they mean different things?
  When we refer to Hebrew and Greek dictionaries and the Bible's own descriptions of these words, we find deeper insight into their meanings.
  And we also get clarity on many seemingly contradictory verses in the English bibles.

 • நரக சித்திரவதை புனைவுகள்

  Preachers warn from their pulpits – ‘If you don’t accept Christ as your Savior, you are condemned for your sins! When you die, you would be sent alive to hell to be tortured forever in raging fire!’ Eternal torment is the ominous warning. Many claim that a fire-proof Satan rules this underworld and that his demons torture the people cast down there. On what basis is this preached? What is the soul’s punishment for sin according to the Bible? Does the Bible preach eternal torment?

 • நரக புராணம்

 • ஷியோல்/ஹேடீஸ் - மொழிபெயர்ப்பாளர் விளையாட்டு

  Translators of the King James Biblerendered the Hebrew word SHEOL (65 occurrences) in English as grave (31 times), pit (3 times) and hell (31 times). They translated SHEOL as grave/pitwhen it was to be the resting place for good people, but rendered the same word as hell when referring to a bad person. Job actually prays to go to SHEOL (Job 14:12). And any Hebrew expert or even Wikipedia would confirm that SHEOL means grave/pit. The Bible actually describes what kind of a place SHEOL is!

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.