televangelism

 • Prosperity Theology

  Prosperity preachers proclaim to their flocks - "God wants you to enjoy worldly success, wealth, and health. No sickness! No poverty. That's your reward. Claim it! Now repeat this with me again!" And they usually encourage their captive audience to indulge in verbal chants/repetitions of Old Testament Bible verses with Amens and what not. They also demand one-tenth of people's earnings as a tithe to the church. Is this all biblical? What did Jesus say about seeking wealth and worldly success?

 • Prosperity Theology

  Prosperity preachers proclaim to their flocks - "God wants you to enjoy worldly success, wealth, and health. No sickness! No poverty. That's your reward. Claim it! Now repeat this with me again!" And they usually encourage their captive audience to indulge in verbal chants/repetitions of Old Testament Bible verses with Amens and what not. They also demand one-tenth of people's earnings as a tithe to the church. Is this all biblical? What did Jesus say about seeking wealth and worldly success?

 • Teologija Napretka

  Propovjednici napretka objavljuju svojim stadima – “Bog želi da uživate u svjetovnom uspjehu, bogatstvu i zdravlju. Nema bolesti! Nema siromaštva! To je vaša nagrada. Polažete pravo  na nju! Sada to ponovite zajedno sa mnom!” I oni obično ohrabruju svoju zatočenu publiku da se upuste u verbalne mantre/ponavljanja Starozavjetnih Biblijskih redaka sa Amenima i što još ne. Oni također zahtijevaju jednu desetinu od zarade ljudi kao desetak za crkvu. Je li to sve biblijski? Što Isus kaže o potrazi za bogatstvom i svjetovnim uspjehom?

 • வாக்குத்தத்த வியாபாரிகள்

  Prosperity preachers proclaim to their flocks - "God wants you to enjoy worldly success, wealth, and health. No sickness! No poverty. That's your reward. Claim it! Now repeat this with me again!" And they usually encourage their captive audience to indulge in verbal chants/repetitions of Old Testament Bible verses with Amens and what not. They also demand one-tenth of people's earnings as a tithe to the church. Is this all biblical? What did Jesus say about seeking wealth and worldly success?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.