sheep and goats

  • The Great White Throne Judgment

    What’s the Great White Throne Judgment? Who are those sitting with Jesus on the throne? And who represent the sheep and goats in front of the throne? If the reign is for a thousand years, what is to happen at the end of it? What will be the fate of Satan? Why does the Bible say 'death and Hades will be thrown into the lake of fire'? What about the Ages to Come? What will be mankind's position on Earth then? And what will be the role of Jesus and his Elect after the thousand-year reign?

  • The Great White Throne Judgment

    What’s the Great White Throne Judgment? Who are those sitting with Jesus on the throne? And who represent the sheep and goats in front of the throne? If the reign is for a thousand years, what is to happen at the end of it? What will be the fate of Satan? Why does the Bible say 'death and Hades will be thrown into the lake of fire'? What about the Ages to Come? What will be mankind's position on Earth then? And what will be the role of Jesus and his Elect after the thousand-year reign?

  • Veliko Bijelo Sudsko Prijestolje

    Što je Sud pred Velikim Bijelim Prijestoljem? Tko su oni koji sjede sa Isusom na prijestolju? I koga predstavljaju ovce i jarci pred prijestoljem? Ako će vladavina trajati tisuću godina, što će se dogoditi na njenom kraju? Kakva će biti sudbina Sotone? Zašto Biblija kaže da će smrt i Had biti bačeni u ognjeno jezero? Što znamo o Dobima koja dolaze? Kakav će tada biti položaj čovječanstva na Zemlji? I kakva će biti uloga Isusa i njegovih Izabranih nakon tisućugodišnje vladavine?

Scriptures, unless otherwise indicated, are taken from THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Scriptures indicated NASB are taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission.